Naar overzicht
Algemeen | 26-01-2023

2023, een nieuw jaar wat staat er te gebeuren?

Jenny Holtrop, manager Leerwerkloket Twente, kijkt vooruit: “Het Leerwerkloket bestaat dit jaar 12,5 jaar en voor het eerst in mijn loopbaan bij Leerwerkloket Twente verwacht ik een spannend jaar. De huidige arbeidsmarktinfrastructuur staat op het punt om structureel te veranderen; van veel organisaties met versnipperde dienstverlening naar één regionaal centrum waar inwoners en bedrijven centraal ondersteund kunnen worden."

Eén regionaal werk centrum in Twente voor burgers en bedrijven
“In dit regionale werkcentrum vind je dé Twentse organisaties, privaat en publiek, die zich bezig houden met Ontwikkeling, Scholing, Training en Matching. Met als doel om één herkenbare en zichtbare fysieke centrale plek voor burgers en bedrijven te creëren waarin partijen met elkaar samenwerken én elkaar versterken. Nu weten mensen vaak niet waar ze terecht kunnen. Er zijn allerlei instrumenten en er zijn veel verschillende financieringsmogelijkheden, maar het is een onoverzichtelijk geheel. In 2023 hopen we met een regionaal werk centrum goede stappen te zetten, zodat het overzichtelijker is waar je met vragen terecht kunt en er (nog) meer gebruik wordt gemaakt van de instrumenten die er in de regio beschikbaar zijn.”

Wij zijn anders
“Leerwerkloket Twente is hier al een mooi voorbeeld van. Ons team bestaat uit 18 personen met verschillende werkgevers (moederorganisaties). Toch voelt iedereen zich één organisatie en onderdeel van het team Leerwerkloket. Wij zijn een unieke onafhankelijke netwerkorganisatie op de arbeidsmarkt. Door de onafhankelijke positie kunnen we “het echte en oprechte gesprek” voeren, waarin het belang van inwoner of bedrijf altijd voorop staat. Dit biedt ons de mogelijkheid om maatwerk te bieden en breed naar mogelijkheden te kijken.”

Innoveren en professionaliseren
Ik ben ontzettend trots wat het Leerwerkloket de afgelopen 12 jaren heeft laten zien.  Wij blijven kritisch naar ons zelf kijken, werken aan verbetering van onze dienstverlening, we investeren in klanttevredenheid en innoveren daar waar nodig. Op operationeel en op strategisch niveau werken en denken we mee aan het verbeteren van de leercultuur bij bedrijven en creëren we bewustzijn op belangrijke thema’s als Laaggeletterdheid en basisvaardigheden.

Ook gaan we in 2023 onze loopbaantesten uitbreiden en kunnen we onze klanten voorzien met een gevarieerder aanbod met meer maatwerkmogelijkheden. Hiermee bieden we de loopbaanadviseurs meer morgelijkheden en daarmee faciliteren we de inwoners van Twente nog beter. “

Kortom we staan als Twentse arbeidsmarktregio voor de uitdaging om de arbeidsmarktinfrastructuur overzichtelijker te maken voor professional, inwoner en werkgever. Waarin het belang van de inwoner en de bedrijven voorop staan. Dit kan alleen als we nog beter samenwerken en elkaar versterken!  Met ambitie en lef werken aan het vergroten van het Bruto Twents (Werk) Geluk”.

                                                                             

Delen

Gerelateerde berichten