Naar overzicht
Werkgever | 24-02-2020

Flexileren

 

Hoe creëer je beweging bij je zittende medewerkers? Wat laat hen het belang inzien van mobiliteit en een positieve attitude op leren? Hoe zorg je dat je als organisatie via je medewerkers flexibel en adaptief wordt en daarmee in potentie succesvol. Daar is tenslotte iedereen bij gebaat; een succesvol bedrijf biedt baanzekerheid, carrièrekansen en succes voor management en CEO. Talentmanagement, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit zijn de instrumenten voor je strategische agenda.

Waar begin je?

Als je de HR thema’s volgt zie je soms door de bomen het bos niet meer. Moet je aparte programma’s ontwikkelen voor talentmanagement, jobcrafting, performancemanagement, duurzame inzetbaarheid, bevlogenheid en de Lerende Organisatie? Voor de gemiddelde medewerker zijn al deze onderwerpen al snel een “ver van mijn bed” show. Hij kent niet de inhoud van de thema’s, ziet niet de relevantie voor zijn functie en voelt zich wellicht geen talent. Hierdoor staat de betrokkenheid en kans op succes voor deze projecten sterk onder druk. Ook niet bevorderlijk is mogelijke achterdocht bij medewerkers; “Er wordt vast alleen in mij geïnvesteerd als de werkgever daarvan profiteert, er komt vast een reorganisatie of iets soortgelijks”. Gevolg hiervan is dat de medewerker niet vooraan staat om van de geboden kansen gebruik te maken.

5 Tips

  • Kies een integrale benadering Met zelfinzicht kan de medewerker op zoek naar z’n potentieel en z’n mogelijkheden ontwikkelen. Iedereen kan een talent zijn voor de organisatie. Door een goede en integrale oplossing voor talentmanagement, performancemanagement en duurzame inzetbaarheid geef je automatisch invulling aan de thema’s bevlogenheid, vitaliteit en verzuim. En kun je als organisatie het latente talent tot volle wasdom laten komen.
  • Bevorder de leercultuur. Faciliteer op een toegankelijke, laagdrempelige manier het leren. Geef de medewerker daarin de primaire verantwoordelijkheid, maar laat leidinggevenden daarin een coachende en motiverende rol spelen.
  • Schep vertrouwen en veiligheid, essentieel voor een leercultuur. Laat zien dat kwetsbaarheid een kracht is, beweging gewaardeerd wordt en reken medewerkers niet af op het resultaat van een opleidingstraject.
  • Bied en communiceer over leermogelijkheden. als de medewerker het beleid of budget niet kent dan wordt het nooit een succes. Zorg dat iedereen in de organisatie op de hoogte is van de mogelijkheden en deze laagdrempelig kan inzetten!
  • Help kiezen. Zorg dat de medewerker die uit angst of onzekerheid niet in beweging komt gezien en geholpen wordt.

Wil jij voor jouw organisatie beweging creëren maar zie je door de bomen het bos niet meer? Neem contact op met Leerwerkloket Twente, onze ondernemersadviseur staat vrijblijvend voor je klaar.


15 februari 2020

Jolanda Schonewille

Ondernemersadviseur Leerwerkloket Twente

Delen

Gerelateerde berichten