Naar overzicht
Werkgever | 20-02-2020

4 Misvattingen over goed opleidingsbeleid

Ik heb een meer dan gemiddeld budget, dus ik doe het goed.

De hoogte van het budget zegt niets over de kwaliteit van het opleidingsbeleid. Er zijn voorbeelden van een hoog besteed budget waarbij het effect voor de organisatie minimaal was. Als het budget bij een select groepje terecht komt dat daarvoor peperdure ontwikkeltrajecten volgt wil dat niet zeggen dat de organisatie daar evenredig beter van wordt. Natuurlijk is het prima om mensen die al heel goed zijn beter te maken. Daar zijn veel manieren voor, ook zonder een enorm beroep op het budget te doen. Is het vanuit organisatieperspectief niet veel aantrekkelijker om de grote massa die achterover leunt in beweging te krijgen? Hen bewust te maken van hun talenten en ontwikkelpotentieel?

Alle medewerkers volgen verplichte trainingen, dus ik doe het goed.

Natuurlijk is het goed om medewerkers te trainen en te zorgen dat ze bij blijven. Maar geven verplichte trajecten het beoogde resultaat? Is training de beste oplossing voor de geconstateerde ontwikkelnoodzaak? Besteed je  het budget efficiënt als medewerkers met z’n allen verplicht door dezelfde wasstraat moeten? Los van de vraag of dit werkt is er nog een ander aandachtspunt. Je hebt als werkgever vanuit de Wet Werk en Zekerheid ook een verantwoordelijkheid om ontwikkeling te faciliteren gericht op bredere inzetbaarheid. En in welke richting dat is, is aan de medewerker om te bepalen.

Ik houd jaarlijks budget over, dus ik doe het goed.

Het bestede of overgebleven budget zegt niets over de kwaliteit of effectiviteit van het opleidingsbeleid. Is het geld op de goede plek terecht gekomen? Zijn de uitgevoerde trajecten op de meest optimale manier ingevuld? Heeft iedere leidinggevende voldoende inzicht in de leeropties en budgetmogelijkheden? Kan elke medewerker een evenredig beroep doen op het ontwikkelbudget? Staat elke manager voldoende open voor de leervraag van de medewerker? Het stellen van deze vragen is ze beantwoorden, er zijn veel factoren van invloed op het (niet) aanwenden van budget.

Ik heb weinig budgettaire mogelijkheden, dus ik kan het niet goed doen.

Het moge duidelijk zijn; de hoogte van het opleidingsbudget bepaalt niet de kwaliteit van het opleidingsbeleid. Door het efficiënt aanwenden van middelen en het stimuleren van informeel, digitaal en sociaal leren kun je met een beperkt ontwikkelbudget een optimaal leerklimaat creëren. Maak medewerkers zelf verantwoordelijk en laat ze vanuit intrinsieke motivatie leren. Gebruik budget niet alleen voor verplichte of functiegerichte trainingen, maar faciliteer ook andere vormen van leren.


Heb je hulp nodig om van je medewerkers zelfbewuste, toekomstbestendige, competente, mobiele en vitale professionals te maken? Of wil je weten of er subsidie of opleidingsbudgetten voor jouw bedrijf beschikbaar zijn? Neem contact op met Leerwerkloket Twente.


14 januari 2020

Jolanda Schonewille

Ondernemersadviseur Leerwerkloket Twente

Delen

Gerelateerde berichten