Naar overzicht
Algemeen en Werkgever | 11-06-2020

We treffen elkaar minder bij de koffieautomaat of in de wandelgangen. Oog hebben voor elkaar is lastig met werken op afstand. Weet jij hoe jouw collega het thuiswerken ervaart, of hij gelukkig is en optimaal functioneert? Kun jij als werkgever handreikingen doen om risico’s op onbalans, verminderde productiviteit of uitval tegen te gaan? Dat kan, zonder dat je veel moet investeren in tijd of geld.

Loopbaan APK

De Loopbaan APK is een online vragenlijst gebaseerd op de wetenschappelijk gevalideerde Work Ability Index inclusief een adviesgesprek met het Leerwerkloket.  We brengen het werkvermogen in kaart. Hoe scoort jouw medewerker op: gezondheid, leefstijl, werk/privé balans, scholing/opleiding, loopbaanontwikkeling, zelfredzaamheid en loopbaanmobiliteit. Dit geeft inzicht in eventuele risico’s om nu en in de toekomst het werk goed te kunnen blijven doen. We gaan in gesprek welke actie de medewerker kan ondernemen om prettiger te werken: bijvoorbeeld in gesprek gaan met de leidinggevende over werk/privé balans of loopbaanontwikkeling. Ook gaan we in op de ontwikkelingen in zijn/haar vakgebied en concrete opleidingsmogelijkheden en scholingsbudgetten. Doel is dat de medewerker vanuit eigen regie stappen zet om gelukkiger, deskundiger en beter te kunnen werken. 

Hoe is het werkvermogen van jouw bedrijf?

Als van jouw bedrijf meer dan 15 medewerkers deelnemen aan de Loopbaan APK bieden we jou een bedrijfsrapportage. Hierin zie je hoe jouw bedrijf scoort op de signaalgebieden in vergelijking met andere bedrijven. Je krijgt een betrouwbaar beeld van de knoppen waaraan je kunt draaien om je personeelsbeleid te optimaliseren.

SLIM regeling

Het Leerwerkloket is een samenwerkingsverband van onderwijs en overheid en daardoor kunnen we onze dienstverlening kosteloos aanbieden. Stel dat je je ontwikkelbeleid wilt optimaliseren, weet dat de overheid bijdraagt in de projectkosten via de SLIM regeling. Op 25 juni organiseren we een webinar waarin we dit toelichten en praktische voorbeelden geven. Kijk bij de events voor meer informatie. 


Wil je vrijblijvend sparren of de Loopbaan APK voor jouw bedrijf iets kan betekenen? Meld je via het contactformulier, het verplicht je tot niets.


Jolanda Schonewille

Ondernemersadviseur

Delen

Gerelateerde berichten