Naar overzicht
Werkgever | 12-01-2022

Nieuwe subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg

Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie. Je helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Het totale beschikbare budget is € 25,5 miljoen.

Bekijk hier alle informatie over deze nieuwe subsidieregeling. Naast deze regeling zijn er ook andere financiële regelingen om de bij- of omscholing van jouw medewerkers (gedeeltelijk) te financieren. Wil je graag weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact op met Leerwerkloket Twente. 

Delen

Gerelateerde berichten