Naar overzicht
Algemeen en Werkende en Werkgever | 30-08-2021

Leerwerkloket Twente zet zich in om laaggeletterdheid te verminderen. Samen met bibliotheek Enschede en werkgevers willen we meer werkenden helpen bij het verbeteren van basisvaardigheden. Vooralsnog in een pilot voor 3 werkgevers, maar hopelijk op termijn met een laagdrempelig beschikbaar programma waarop elke werkgever in Twente een beroep kan doen. 

Swoesj in het kort

In 20 weken leren deelnemers om digitaal zelfredzamer te worden middels een tablet en werken ze aan andere basisvaardigheden zoals taal. Voor toelating tot het programma wordt de potentiële deelnemer uitgenodigd voor de taalmeter en de digimeter. De score bepaalt of iemand toelaatbaar is en waar de grootste ontwikkelnoodzaak zit. De deelnemer heeft zelf ook invloed op de inhoud van het traject. Na succesvolle afronding mag de deelnemer de tablet houden. De opgedane kennis kan zowel privé als professioneel worden toegepast. Zo leidt een blije werknemer tot een blije werkgever.

Waarom Swoesj?

In Enschede is 24% van de inwoners laaggeletterd. Dat betekent dat zij zoveel moeite hebben met lezen, schrijven, digitale vaardigheden en/of rekenen dat zij onvoldoende kunnen participeren. In Enschede hebben we het dan over bijna 40.000 inwoners. Zij zijn bijvoorbeeld niet in staat om een sollicitatiebrief te schrijven, de werkbrief te begrijpen of zich te redden in de digitale wereld. De gevolgen hiervan zijn vaak groot. Het grootste deel van laaggeletterden is geboren en getogen in Nederland. Dit gaat tegen de verwachting van veel mensen in. Daarom wordt het probleem ook vaak niet gesignaleerd. Laaggeletterden willen vaak niet terug naar school of op taalles. Wel willen ze mee kunnen doen in de digitale wereld. Swoesj sluit hier perfect op aan.

Verhaal uit de praktijk

Swoesj is in Enschede 2020 gestart om laaggeletterden te bereiken via de tabletcursus. Swoesj, kan ook gekenmerkt worden als een camouflagecursus om het bovenliggende probleem van laaggeletterdheid aan te pakken. Want een tabletcursus is leuk en leerzaam, waar taalles duidelijk minder tot de verbeelding spreekt.

Procesoverzicht van het programma

  • Verkennend gesprek tussen projectleider, Leerwerkloket Twente en bedrijf
  • Presentatie aan medewerkers
  • Intakes en afname Taalmeter/Digimeter bij geïnteresseerde deelnemers
  • Start traject van 20 weken
  • Afsluiting met de groep deelnemers
  • Persoonlijk ontwikkelgesprek met Leerwerkloket Twente
  • Evaluatie met de werkgever

Optioneel: Tijdens dit traject kunnen er 3 lessen worden ingericht vanuit de werkgever. Daarin kunt u meedenken over de invulling van de lessen. Gebruikt u een eigen bedrijfsapp, of wilt u de deelnemers laten oefenen met het intranet? Dan is dat zeker mogelijk.

Mogelijk inhoud programma (blended; digitaal en persoonlijke begeleiding)

Het lesprogramma wordt in overleg en passend bij de leermogelijkheden van de deelnemers vastgesteld uit het aanbod e-learnings van https://oefenen.nl/. Je kunt hierbij denken aan:

  • Werken met de tablet en digitale vaardigheden (start traject)
  • Taalmodules
  • Rekenen en geld

Het programma kan eventueel worden aangevuld met modules van https://werk-portal.nl/#/programmas.

Groepsgrootte

Afhankelijk van intake en niveau: 6 tot 8 personen.

Investering

Gedurende de pilot zijn de kosten voor de werkgever per deelnemer 250 euro voor tablet (incl. oordopjes en hoesje). De begeleiding van de fysieke bijeenkomsten verzorgt een getrainde vrijwilliger onder aansturing van projectleider Sanne Klaassen. De fysieke bijeenkomsten kunnen op een in overleg te bepalen tijdstip plaatsvinden op locatie bij de werkgever.

Doelstelling pilot

Met deze pilot bij 3 bedrijven in Enschede willen we aantonen dat Swoesj voor werkenden een eerste stap kan zijn in de verbetering van basisvaardigheden. De evaluatie bij deelnemers, werkgevers en facilitators levert input om te bepalen of Swoesj een wenselijke methode is om minder basisvaardige werkenden te bereiken en een 1e stap te laten zetten op het pad van Leven Lang Ontwikkelen. Ook moet tijdens de pilot duidelijk worden wat ervoor nodig is om Swoesj breed beschikbaar te stellen in Twente. 


Delen

Gerelateerde berichten