Naar overzicht
Werkende en Werkzoekende | 15-02-2023

Eind vorig jaar besloot het kabinet het januaritijdvak voor het aanvragen van STAP-budget over te slaan om de nodige verbeteringen in de regeling uit te werken. De regeling moest strenger en strakker worden vormgegeven. De afgelopen weken heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, samen met partners binnen STAP, maatregelen genomen om misbruik en oneigenlijk gebruikt van het STAP-budget te voorkomen. 

De volgende aanvraagronde start op 28 februari 2023. Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in:

  • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
  • De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
  • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
  • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
  • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
  • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Maatregel die per 1 mei 2023 ingaat:

  • De scholingsdefinitie wordt aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst, voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie.

De STAP-regeling wordt continu geëvalueerd en verbeterd. Er wordt ook gekeken of het budget uitgebreid kan worden voor mensen met maximaal een MBO-niveau 4 diploma.

Wil je meer weten over de STAP-regeling? Of hoe jij STAP-budget kunt aanvragen? Kijk hier

Wil je graag advies over de financiële regelingen die passen bij jouw situatie? Ga in gesprek met een loopbaanadviseur van Leerwerkloket Twente. Wij denken mee! 

Delen

Gerelateerde berichten