Naar overzicht
Algemeen en Werkgever en ZZP | 19-04-2021

Webinar voor ZZP’ers krijgt vervolg


Corona treft ons allemaal, dus ook zelfstandig ondernemers. Als ZZP'er kom je mogelijk in aanmerking voor financiële ondersteuning via regeling TOZO. Voor veel Twentse gemeenten is ROZ de uitvoerder van deze regeling. Je kunt als ondernemer echter ook vragen hebben die niet met TOZO zijn op te lossen. Denk hierbij aan vragen over je businessmodel of scholingsmogelijkheden. ROZ en Leerwerkloket Twente organiseerden op 13 april het eerste gezamenlijke webinar om deze vragen te beantwoorden.

In het eerste gedeelte van het webinar neemt ROZ ondernemersadviseur/projectleider Bert Breukers de deelnemer mee in alle thema’s waarvoor hij/zij bij het ROZ terecht kan. Van geboorte van een onderneming tot het eind, over alle verschillende fases en bijbehorende problematiek kan gesproken worden met het ROZ. Ook trainingen over o.a. sales, social media, boekhouding e.d. worden door ROZ aangeboden en je kunt een beroep doen op een ondernemerscoach. Onderwerpen die verder zijn uitgediept zijn: crisismaatregelen, financiële problemen en heroriëntatie. Bert wijst op een interessante site met advies, tools en evenementen voor ZZP'ers: https://startenintwente.nl/.

Namens Leerwerkloket Twente vertelt ondernemers-/loopbaanadviseur Jolanda Schonewille welke dienstverlening beschikbaar is voor zelfstandig ondernemers. Een Leven Lang Ontwikkelen is voor iedereen belangrijk. Als je doorgaat als ondernemer heb je inzicht nodig in nieuwe processen, werkwijzen of de laatste inzichten in jouw vakgebied. Dit vraagt ontwikkeling of bijscholing. Leerwerkloket Twente informeert je over opleidingsmogelijkheden en financiële regelingen om in scholing te voorzien. Als je je heroriënteert op een baan geeft Leerwerkloket Twente via loopbaanadvies inzicht in kansberoepen, skills en omscholing.

Het webinar is goed ontvangen en geëvalueerd. Met de feedback gaan we de inhoud optimaliseren en een nieuwe versie organiseren op dinsdag 8 juni 2021. Meld je hier aan. Zowel de dienstverlening van ROZ als Leerwerkloket Twente is kosteloos. Wil je graag een vrijblijvend adviesgesprek? Op de websites vind je de contactformulieren. 


Jolanda Schonewille

Ondernemersadviseur Leerwerkloket Twente


Delen

Gerelateerde berichten