Wij doen het samen met onze partners

Leerwerkloket Twente kan het niet alleen. Gelukkig hebben wij samenwerkingspartners waardoor wij onze diensten kunnen aanbieden.

Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en een positieve leercultuur tot stand brengen. Investeren in scholing van werknemers is namelijk een noodzakelijke voorwaarde voor behoud van wendbaarheid, productiviteit en de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse beroepsbevolking.


Werkplein Twente

In Werkplein Twente werken UWV en de 14 Twentse gemeenten nauw samen op het gebied van werkzoekenden en werkgevers dienstverlening. Waar scholing de werkzoekende sterker op de arbeidsmarkt kan maken wordt nauw samengewerkt. Ook in het vormgeven van leerwerktrajecten voor werkzoekenden en werkgevers vindt intensieve afstemming plaats.


ROC van Twente

Ook met het ROC van Twente wordt nauw samengewerkt om gezamenlijk te zorgen voor een goede aansluiting  van onderwijs op de arbeidsmarkt.


Twents Fonds voor Vakmanschap

Voor het Twents Fonds voor Vakmanschap vervult Leerwerkloket Twente de loketfunctie. Dat betekent informatie geven over het fonds en aanvragen van kandidaten beoordelen en afhandelen. 

Zone College

Met het Zone College werken wij samen voor eigenzinnig en voortuitstrevend praktijk-rijk onderwijst.

Europees Sociaal Fonds

Leerwerkloket Twente wordt gedeeltelijk gefinancierd door ESF.  Dit is een middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers

Publiek/private samenwerking

Als we elkaar kunnen versterken gaan wij ook graag met andere partijen een samenwerking aan.  


Meld je en we gaan graag met je in gesprek.

NO OPTION SET