Optimaliseer leren en ontwikkelen

Ontwikkelen en leren binnen jouw organisatie: het is zoveel meer dan een formele opleiding volgen. Ook op andere manieren kun je aan de slag met leren en ontwikkelen. Hoe staat het met de leercultuur in jouw bedrijf?

Van inzicht naar vooruitzicht 

 Heb jij inzicht in de leercultuur binnen jouw bedrijf? Misschien denk je: ach bij ons zit het wel goed. Maar ervaren jouw medewerkers ook hetzelfde? Leerwerkloket Twente helpt je om inzicht te krijgen in de ervaren leercultuur binnen jouw bedrijf met behulp van de Leercultuuscan. Vanuit de inzichten kan er direct gekeken worden naar vervolgacties voor jouw bedrijf. Onze ondernemersadviseur ondersteunen je  hierin. 

werkgever 1
presentatie Leercultuurscan

Leercultuurscan

De Leercultuurscan is een (anonieme) vragenlijst die jouw medewerkers invullen over het thema leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Op basis van de respons van de input van medewerkers wordt een rapportage gemaakt: wat gaat er goed, waar liggen kansen voor verbetering? Op basis hiervan kan maatwerk advies worden gegeven. 

Wil je graag meer weten? 

Bekijk het informatieblad over de Leercultuurscan

Wat levert het jou op?

De rapportage helpt bij het bepalen van prioriteiten en acties om het HR-/ontwikkelbeleid van de organisatie te optimaliseren. De rapportage biedt jouw bedrijf inzichten en richting om een omgeving te creëren waarin medewerkers optimaal gefaciliteerd worden om te leren. De adviseur van Leerwerkloket Twente is expert op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en kent de regionale partijen en financiële mogelijkheden om eventuele vervolgstappen te zetten.

Ondernemersadvies

Meer weten of aanmelden? 

Vul vrijblijvend het contactformulier in en onze ondernemersadviseurs nemen contact met je op.
Onze dienstverlening is altijd maatwerk: we kijken naar de behoefte van jouw organisatie.  

Theater laaggeletterd 

NO OPTION SET