Basisvaardigheden op de werkvloer

Basisvaardigheden zijn overal op de werkvloer: denk aan bijvoorbeeld (digitaal) rapporteren, veiligheidsvoorschriften of werken met teams en systemen. Merk je dat een aantal van je medewerkers structureel moeite hiermee hebben? Lage basisvaardigheden (taal, rekenen, schrijven en digitale vaardigheden) zouden hier ten grondslag aan kunnen liggen. Leerwerkloket helpt werkgevers om de basisvaardigheden van medewerkers te verbeteren. Want hoe pak je dit eigenlijk aan? Hoe creëer je draagvlak? Welke vorm past het beste? Wij adviseren je graag over dit soort vragen. Stel vrijblijvend jouw vraag.

Dit levert het jouw bedrijf op:

Problemen lage basisvaardigheden op de werkvloer  

In het filmpje vertelt Marco over zijn problemen met basisvaardigheden op het werk én hoe hij hiermee aan de slag is gegaan. Bekijk het filmpje en krijg inzicht of je het probleem herkent in jouw organisatie. 

Bekijk video
Taalvaardigheid

Hoe staat het met jouw bedrijf?

Medewerkers laten niet graag zien dat ze niet zo goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Hoe herken je dat er een probleem is? En wat kun je doen om medewerkers, en daarmee je bedrijf, te helpen?

Tips om het probleem te herkennen

Taalniveaus Nederland

Neem deel aan de Kopgroep Basisvaardigheden 

En ga zelf aan de slag! Bij de Kopgroep Basisvaardigheden worden bedrijven structureel betrokken bij de aanpak van laaggeletterdheid. Werkgevers worden daarbij ondersteund om inzicht te krijgen in de problematiek en mogelijke oplossingen. Welke expert(s) betrokken is (zijn), is afhankelijk van de vraag van het bedrijf. Daarnaast is het van belang dat:

  • bedrijven zich bewust zijn van laaggeletterdheid bij werknemers en welke invloed dit heeft op een Leven Lang Ontwikkelen;
  • bedrijven zich bewust zijn van het belang van begrijpelijk communiceren en hiernaar handelen; 
  • er een positieve cultuur bestaat als het gaat om het ontwikkelen van taal-, reken- en digitale vaardigheden. 


Stichting Lezen en Schrijven en Leerwerkloket Twente hebben samen gekeken hoe de aanpak van bedrijven regionaal gecoördineerd  vorm kan krijgen. Uiteraard worden andere regionale partners betrokken, als dit passend is bij de vraag van het bedrijf. Elk traject is maatwerk. De betrokken partijen zullen gedurende elk traject contact houden om zo een efficiënte aanpak en het meest optimale maatwerktraject te kunnen realiseren.

Deze werkafspraken worden toegepast in de samenwerking met de Provincie Overijssel in het investeringsprogramma basisvaardigheden in Overijssel 2022-2024 programmalijn 2 Arbeidsmarkt. Zo zorgen we voor een integrale benadering van werkgevers vanuit lokale, regionale en provinciale actielijnen gericht op arbeidsmarkt. In oktober 2022 start de eerste Kopgroep met provinciale bedrijven die commitment hebben getoond, In samenwerking met Leerwerkloket Twente en Stichting Lezen en Schrijven wordt in het bedrijf een maatwerk aanpak ontwikkeld om de basisvaardigheden van medewerkers te verbeteren. 

Bekijk alle informatie

Wil je graag in contact komen? Vul hieronder het contactformulier in. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met onze ondernemersadviseurs.


NO OPTION SET