Hans Baan, verantwoordelijk voor de DGI Academy, neemt ons mee in het verhaal van De Groot Installatiegroep. 


 • Vertel eens kort iets over jouw bedrijf
  • De Groot Installatiegroep is een gedreven familiebedrijf dat is opgericht in 1965. Van een kleine installateur zijn we uitgegroeid tot een van de toonaangevende installatiebedrijven in Nederland.  De medewerkers van De Groot Installatiegroep werken dag in dag uit aan duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van werktuigbouwkunde, elektrotechniek en brandveiligheid.
 • Waarom is “Een Leven Lang Ontwikkelen” zo belangrijk voor jouw bedrijf
  • Vroeger kon je met een diploma LTS of MTS minimaal 20 jaar je vak uitoefenen. Maar die tijd is allang voorbij. In de hele maatschappij, maar zeker ook in de techniek gaan de ontwikkelingen heel snel. Als wij de medewerkers steeds kleine stapjes laten nemen dan blijven ze bij in hun vak. Ook wordt dan de drempel niet te hoog om te gaan leren. Het levert iedereen iets op, de medewerker, de leidinggevende en de werkgever.
   Ook hebben we natuurlijk een uitdaging met de energietransitie. Wat vraagt dit van de vaardigheden en kennis van medewerkers, hoe kunnen wij die opdracht volbrengen? Ook hierin moeten wij onze medewerkers meenemen en bijscholen.
 • Hoe breng je het in de praktijk?
  • Elke 6 weken wordt door een team van lijnmanagers en HR gekeken naar de medewerkers, wat zijn de wensen, waar liggen kansen? Vroeger was het jaargesprek het enige moment waarin aandacht was voor personeelsontwikkeling, nu is dat een continue proces. We kijken daarbij ook heel duidelijk naar houdig en gedrag en hoe wordt het geleerde in praktijk gebracht. De collega's kunnen altijd hun ontwikkel-/opleidingswensen aangeven. Ook hebben we veel aandacht voor taalvaardigheid en andere basisvaardigheden. We schrokken toen we hoorden hoe groot het probleem van laaggeletterdheid is. Daarop hebben we actie ondernomen. We hebben al onze monteurs op vrijwillige basis in een veilige setting een taaltest laten doen. Daaruit kwam dat 1 op de 5 monteurs niet op het gewenste niveau scoorde. Daarop hebben we een ontwikkeltraject opgezet om onze mensen te helpen. Ook hebben we onze interne communicatie aangepast zodat het beter te begrijpen is voor al onze medewerkers. Tot slot is het testen op taalvaardigheid nu opgenomen in ons on-boardingproces voor nieuwe medewerkers zodat we direct bij binnenkomst al een eventueel hiaat kunnen tackelen. 
 • Hoe kun je hiermee andere ondernemers helpen of inspireren?
  • Wij vinden het heel belangrijk dat er een veilig klimaat is. We kennen geen dwang. Liever kijken we naar de reden waarom iemand niet wil leren, wat is de onderliggende oorzaak, angst of drempel. Is er misschien een gebrek aan basisvaardigheden? Wij hebben geleerd uit bovenstaand project dat een gebrek aan basisvaardigheden maakt dat mensen uit angst of onzekerheid weerstand kunnen hebben om te leren. Door te beginnen biij de basis kan ook iemand die eerst onwillig leek toch een stap zetten op het pad van Leven Lang Ontwikkelen. 
 • Hoe is de samenwerking met Leerwerkloket tot stand gekomen en welk traject is doorlopen?
  • De Groot installatiegroep heeft zich via het Leerwerkloket (Drente) aangesloten bij het Taalakkoord. Hieruit zijn de eerste contacten ontstaan. 
 • Wanneer zoek je de samenwerking met Leerwerkloket Twente?
  • Op dit moment onderzoeken we samen met Leerwerkloket Twente en andere partners of we een project kunnen opzetten met als doel het lanceren van een belevingscentrum Techniek. We betrekken hierbij ook sectorfondsen en opleiders om tot pragmatische ideëen te komen voor meer instroom in kansberoepen in de techniek. In het kader van de Maand van het Leren (September 2021) van Leerwerkloket Twente hebben we samen een praktijkdag georganiseerd voor 11 mogelijke zij-instromers.