Naar overzicht
Werkgever | 29-06-2023

Gemmi Natter, P&O adviseur, zet zich in voor Leven Lang Ontwikkelen op de werkvloer. Ook als de directie van Plus Retail besluit te reorganiseren en de vestiging in Twente gaat sluiten, wil ze dat haar collega's de juiste kennis en tools in handen hebben om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Lees hieronder het interview met Gemmi: 

Vertel eens kort iets over jouw bedrijf

Plus Retail in Haaksbergen is de distributieorganisatie voor de Plus Supermarkten in Noord/Oost Nederland. De directie heeft besloten om een groot geautomatiseerd distributiecentrum in Zuid Nederland (Oss) te vestigen. Dat betekent dat op termijn Haaksbergen gaat sluiten en de meeste medewerkers hun baan gaan verliezen. Dit proces is in 2021 al in gang gezet maar is bijgesteld toen Plus ging fuseren met Coöp. Coöp heeft nl. een distributiecentrum met gekoelde goederen in Deventer waar een tiental medewerkers van DC Haaksbergen alsnog herplaatst kunnen worden in een passende functie. Dat betekent nog steeds dat Haaksbergen gaat sluiten en we een groep zeer trouwe medewerkers met dienstverbanden van jaren tot tientallen jaren moeten laten gaan. Zeer kundige logistieke medewerkers maar met weinig diploma’s of aantoonbare ontwikkeling. Hiervoor zijn we het project Werken aan de toekomst gestart. We doen dit samen met de adviseur van Leerwerkloket Twente.

Waarom is “Een Leven Lang Ontwikkelen” zo belangrijk voor jouw bedrijf?

We zijn ons zeer bewust van het belang van een Leven Lang Ontwikkelen en hebben daarom vanuit ons hoofdkantoor een hele mooie interne cursuscatalogus met allerlei trainingen die onze medewerkers mogen volgen. De praktijk leert echter dat de mensen die bij ons werken daar niet van nature interesse voor hebben. Nu onze mensen de arbeidsmarkt op moeten blijkt echter dat je moet kunnen laten zien wat jouw waarde is op de arbeidsmarkt. Ook is duidelijk dat allerlei vaardigheden die bij ons op de werkvloer niet direct nodig zijn ergens anders wel voorwaardelijk zijn om verder te komen.

Hoe breng je het in de praktijk?

Voor dit project zijn we eerst met verschillende regionale partijen in gesprek geweest. Maar elke keer kwam wel een stukje ter sprake maar kregen we maar geen inzicht in een totaalaanpak. Met Leerwerkloket Twente zijn we gaan verkennen hoe de doelgroep in elkaar steekt, wat de medewerkers nodig hebben, wat past bij hun wensen en mogelijkheden, welk instrument/aanpak daarvoor ingezet kan worden en welke regionale partijen we daarbij kunnen betrekken. We hebben een plan van aanpak uitgewerkt en gezamenlijk een voorlichting gegeven aan een groep van ruim 90 collega’s. Namens Plus Retail heb ik het plan toegelicht en het belang aangegeven, Leerwerkloket Twente heeft de mogelijkheden toegelicht en ROC van Twente/Endoor heeft informatie gegeven over de MBO praktijkverklaring en basisvaardigheden. Daarna zijn de medewerkers door mij en mijn P&O collega individueel gesproken en we hebben ze min of meer opgedragen dat ze sowieso iets moesten gaan doen. Een groep van ongeveer 60 collega's hebben we samen met Stichting Lezen en Schrijven gescreend met de Digimeter, een vragenlijst om digitale vaardigheden te meten. De aanpak heeft tot de volgende resultaten geleid: 17 kandidaten hebben een inidividueel loopbaanadviestraject gestart, 21 collega's volgen de route MBO-praktijkverklaring, 20 collega's volgen de maatwerk training Basisvaardigheden (taal, digitaal, communicatie). Een aantal collega's volgt een persoonlijk ontwikkeltraject. De training Sollicitatievaardigheden staat nog in de planning.  

Hoe kun je hiermee andere ondernemers helpen of inspireren?

Helaas was er bij ons een negatieve aanleiding om dit project zo sturend op te starten. Maar ik vind het wel een super mooi voorbeeld van een integrale aanpak, met veel maatwerk. Leerwerkloket Twente heeft ons geholpen als procesbegeleider, expert LLO en verbinder naar de samenwerkingspartners in Twente. Daarbij kun je denken aan: Stichting Lezen en Schrijven, ROC van Twente/Endoor, Zone college, TFvV, RMT,. UWV/Werkplein Twente, S-BB, FNV, Provincie Overijssel. Met het overzicht van Leerwerkloket Twente heeft iedere partij op het gepaste moment zijn expertise en/of dienstverlening en/of middelen kunnen inzetten.

Hoe is de samenwerking met Leerwerkloket tot stand gekomen en welk traject is doorlopen?

We zijn op Leerwerkloket Twente gewezen door de adviseur van Werkplein Twente. Ook door de accountmanager van het Twents Fonds voor Vakmanschap is er een link gelegd met Leerwerkloket Twente.

Wanneer zoek je de samenwerking met Leerwerkloket Twente?

Als ik vragen heb op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en loopbaankansen, voor het bedrijf of voor individuele medewerkers, dan ga ik graag in gesprek met Leerwerkloket Twente. De adviseur helpt mij te ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Leerwerkloket Twente is voor mij een soort satelliet met inzicht en contacten met alle andere partijen die ik nodig heb voor de beste oplossing voor mijn vraag.

Wil jij in gesprek met Leerwerkloket Twente? Neem contact op!

Delen

Gerelateerde berichten