Naar overzicht
Algemeen en Student en Werkende en Werkgever en Werkzoekende en ZZP | 27-05-2021

Twente ontwikkelt een breed gedragen visie op een Leven Lang Ontwikkelen

In november 2020 is op initiatief van de stuurgroep van Leerwerkloket Twente een heisessie georganiseerd, waarin partners van onderwijs, ondernemers en overheid hun visie konden delen op een Leven Lang Ontwikkelen in Twente. De conclusie: Twente is een hecht samenwerkend netwerk van organisaties en voorzieningen. Er is echter onvoldoende centrale regie en geen gezamenlijke visie als basis voor doorontwikkeling van een levende leercultuur. Doordat alle goede initiatieven te weinig proactief, transparant en in samenhang acteren is het voor de eindgebruiker (werkgever, werkende, werkzoekende, student of zzp'er) niet altijd duidelijk waar hij/zij terecht kan.  

Met deze conclusie in gedachten heeft het Bestuurlijk Werkbedrijf aan PROOF Adviseurs de opdracht verstrekt om een verdiepende inventarisatie te doen voor de arbeidsmarktregio Twente. Dit doen zij bij alle betrokken organisaties: werkgevers- en werknemersorganisaties, Leerwerkloket Twente, provincie, gemeenten, UWV, SBB, onderwijsinstellingen, Houses van en Twents Fonds voor Vakmanschap. Ook wordt via surveys en interviewsessies input opgehaald van werkgeversadviseurs, werkenden, werkzoekenden, studenten en werkgevers. De kern van de opdracht: in Twente wordt vanuit verschillende partijen en perspectieven dienstverlening geboden die bijdraagt aan een Leven Lang Ontwikkelen. Maar wat bedoelen we nu precies met een Leven Lang Ontwikkelen en hebben de betrokken stakeholders het over hetzelfde? Wat zijn de behoeften van degenen voor wie we het doen?

In september wordt met alle vergaarde kennis een breed gedragen gezamenlijke Twentse visie op een Leven Lang Ontwikkelen gepresenteerd, inclusief een actieagenda voor de toekomst. 
Hiermee zetten we de vervolgstap in het vestigen en faciliteren van een echte ontwikkel-, leer- en innovatiecultuur voor iedereen!   

Delen

Gerelateerde berichten

Algemeen en Student en Werkende en Werkgever en Werkzoekende | 04-10-2024

In Twente gaat iedereen mee richting werk

De arbeidsmarktregio Twente heeft definitief 7,5 miljoen euro subsidie ontvangen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). De ontvangen subsidie wordt ingezet voor arbeidsmarktgerichte trajecten richting betaald werk of het starten van een eigen bedrijf. Zo wordt Leerwerkloket Twente ook gedeeltelijk gefinancierd vanuit ESF. Jenny Holtrop, manager Leerwerkloket Twente, vertelt: "We zijn ontzettend blij met de financiering vanuit ESF. Door deze financiering kunnen we veel inwoners helpen bij hun zoektocht naar (ander) werk."

Lees bericht

Algemeen en Werkende en Werkgever en Werkzoekende | 03-18-2024

Maak kennis met onze regionaal financieel adviseurs Ellen en Linda

Sinds maart 2024 zijn collega’s Ellen Alberink en Linda de Wolf onze regionale experts op het gebied van financiële regelingen. Zij kijken onafhankelijk mee met professionals, werkgevers en kandidaten om een passende financiële oplossing te vinden voor scholing en (leerwerk)projecten. Wij geloven: voor iedereen zou een leven lang ontwikkelen mogelijk moeten zijn.

Lees bericht

Algemeen en Werkende en Werkgever en Werkzoekende | 03-13-2024

Leerwerkloket Twente blijft zich ontwikkelen. Petra blikt terug op haar eerste professionaliseringsoverleg met het thema ASS.

Leerwerkloket Twente organiseert iedere vier weken een profoverleg voor de loopbaanadviseurs. Om onze kandidaten goed te kunnen adviseren is het belangrijk om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de maatschappij te volgen en onszelf hierin professionaliseren.

Lees bericht

NO OPTION SET