Naar overzicht
Algemeen en Student en Werkende en Werkgever en Werkzoekende en ZZP | 27-05-2021

Twente ontwikkelt een breed gedragen visie op een Leven Lang Ontwikkelen

In november 2020 is op initiatief van de stuurgroep van Leerwerkloket Twente een heisessie georganiseerd, waarin partners van onderwijs, ondernemers en overheid hun visie konden delen op een Leven Lang Ontwikkelen in Twente. De conclusie: Twente is een hecht samenwerkend netwerk van organisaties en voorzieningen. Er is echter onvoldoende centrale regie en geen gezamenlijke visie als basis voor doorontwikkeling van een levende leercultuur. Doordat alle goede initiatieven te weinig proactief, transparant en in samenhang acteren is het voor de eindgebruiker (werkgever, werkende, werkzoekende, student of zzp'er) niet altijd duidelijk waar hij/zij terecht kan.  

Met deze conclusie in gedachten heeft het Bestuurlijk Werkbedrijf aan PROOF Adviseurs de opdracht verstrekt om een verdiepende inventarisatie te doen voor de arbeidsmarktregio Twente. Dit doen zij bij alle betrokken organisaties: werkgevers- en werknemersorganisaties, Leerwerkloket Twente, provincie, gemeenten, UWV, SBB, onderwijsinstellingen, Houses van en Twents Fonds voor Vakmanschap. Ook wordt via surveys en interviewsessies input opgehaald van werkgeversadviseurs, werkenden, werkzoekenden, studenten en werkgevers. De kern van de opdracht: in Twente wordt vanuit verschillende partijen en perspectieven dienstverlening geboden die bijdraagt aan een Leven Lang Ontwikkelen. Maar wat bedoelen we nu precies met een Leven Lang Ontwikkelen en hebben de betrokken stakeholders het over hetzelfde? Wat zijn de behoeften van degenen voor wie we het doen?

In september wordt met alle vergaarde kennis een breed gedragen gezamenlijke Twentse visie op een Leven Lang Ontwikkelen gepresenteerd, inclusief een actieagenda voor de toekomst. 
Hiermee zetten we de vervolgstap in het vestigen en faciliteren van een echte ontwikkel-, leer- en innovatiecultuur voor iedereen!   

Delen

Gerelateerde berichten